Accesare servicii Centru de recuperare, tratament şi ingrijire     Pacientul contactează telefonic asistentul medical din serviciul de ambulator care va face o planificare a pacientului pentru consultaţia iniţială. În baza evaluării, se recomandă după caz: completarea investigaţiilor, adresarea către o altă instituţie - patologia nefiind conformă cu profilul centrului sau terapia în regim de ambulator, spitalizare sau îngrijire la domiciliu.


      În cazul în care pacientul este din alt judeţ şi este nedeplasabil, poate trimite prin fax, mail sau servicii poştale, anterior planificării pentru internare, documente doveditoare ale diagnosticului precum şi rezultatul investigaţiilor cuprinse în setul minim de analize necesare pentru internare, asumându-şi responsabilitatea datelor transmise, în sensul că acestea trebuie să fie complete şi conforme cu realitatea actuală a statusului fizic şi psihic al pacientului. În caz contrar în ciuda planificării la internare i se va refuza internarea în ziua prezentării.


     Incepând cu luna noiembrie 2008 în cadrul Centrului de Recuperare ACASĂ funcţionează şi un cabinet de neurologie infantilă dotat cu un aparat EEG performant unde pot beneficia de consultaţii gratuite toţi copiii cu probleme neurologice.


     Centrul se află în relaţii contractuale cu Casa de Sănătate şi în consecinţă, toate serviciile furnizate sunt gratuite şi pot fi accesate pe baza unei scrisori medicale de la medicul specialist - de preferat - sau de la medicul de familie.


     Beneficiari ai serviciilor pot fi pacienţi din orice judeţ al tării, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească statutul de asigurat.

     Mentionăm că nu este obligatorie prezenţa însoţitorilor, Centrul dispunând de personal suficient şi calificat pentru asigurarea îngrijirii tuturor pacienţilor, indiferent de gradul lor de dependenţă.

Accesare servicii Centru de zi şi Ingrijiri la domiciliu


    Beneficiarii serviciilor Centrului de zi şi Îngrijiri la domiciliu pot fi adulţi sau persoane vârstnice.
    Pentru a deveni pacient al Fundatiei în cadrul acestor programe este necesară adoptarea unei DECIZII în baza unei CERERI formulate de către persoană (direct sau prin intermediar) cu privire la acceptarea sau refuzul accesării unui serviciu care să determine o îmbunătăţire a situatiei medicale sau sociale a unei persoane aflate în situaţia de nevoie. Pacientul se adreseaza direct sau prin intermediul DASC ZALĂU, sau alte organizaţii cu activitate în domeniu. Se vor accepta noi beneficiari numai în limita capacităţii oferirii de servicii de calitate,conform standardelor aprobate.

    Criteriile de eligibilitate sunt:

 • existenţa unei NEVOI MEDICALE dovedită prin documente medicale;
 • existenţa unei NEVOI SOCIALE dovedită prin documente;
 • acordul DASC, beneficiarului şi familiei acestuia;
 • depunerea unei CERERI care să conţină date cu privire la solicitant: nume şi prenume, domiciliul, tipul serviciului solicitat.
 •     Decizia de admitere/ respingere aparţine unei echipe multidisciplinare formate din asistent social, asistent medical, kinetoterapeut iar in baza evaluărilor se dă DECIZIA de admitere sau respingere care se comunică solicitantului.
      Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare.
      Dosarul depus odată cu cererea de admitere va cuprinde :

 • cerere tip
 • copie act de identitate
 • copie dovada venituri
 • documente medicale/certificate de handicap
 • recomandare pentru serviciile pentru care solicita admiterea.
 • Tipuri de situatii în care beneficiarii se pot afla:

 • Boală cronică
 • Handicap
 • Vârstă
 • Izolare socială
 • Neglijare
 • Sărăcie
 • Lipsa de acces la drepturile sociale
 •     După admiterea în program, pacientului i se întocmeşte un Plan individual de intervenţie prin intermediul căruia se identifică cele mai bune căi pentru a atinge obiectivele stabilite în urma evaluării nevoilor care ulterior vor fi prezentate sub forma acestui plan.
      Acest plan variază în functie de complexitatea nevoilor fiecărei persoane.
      Dupa ce au fost identificate nevoile, Planul Individual de Intervenţie reprezintă definirea exactă a serviciilor care sunt necesare pentru solutionarea acestor nevoi.

      Scopul planului de intervenţie este de a promova independenţa pacienţilor noştri. Este util să se aibă în vedere următoarele activităţi:

 • stabilirea priorităţilor;
 • definirea serviciilor ce vor fi furnizate;
 • discutarea opţiunilor şi alegerea celor mai bune;
 • stabilirea unei coordonări a planului;
 • să aiba în vedere nevoile care nu pot fi rezolvate de organizaţie.
 •     Planul Individual de Intervenţie cuprinde Programul Individual de Îngrijire, Programul Individual de Recuperare şi Programul Individual de Socializare.
      Accesarea serviciilor şi ieşirile din programul nostru de asistenţă socială s-a făcut în baza protocolului încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău, cu respectarea standardelor asumate în procesul de acreditare. Astfel că în baza recomandărilor primite de la DASC Zalău, am procedat la evaluarea beneficiarilor, stabilirea reală a nevoilor şi a gradului de dependenţă.
      În baza recomandărilor făcute de DASC Zalău, a familiilor beneficiarilor şi a concluziilor formulate de echipa multidisciplinara s-a trecut la întocmirea Planului idividual de intervenţie şi la administrarea efectivă a serviciilor. Lunar sau ori de câte ori este nevoie se fac reevaluări ale cazurilor aflate în program, ocazie cu care se produc corecţii ale fişei individuale de interventie, continuarea administrării serviciilor sau scoaterea din program, după caz.
      Lunar efectuăm raportări cu privire la serviciile prestate către DASC Zalău, analize ale activităţii, seminar de instruire a personalului în baza programului anual, iar săptamanal au loc şedinte ale echipei mobile, completarea programelor de lucru pe zile ore şi beneficiari, ocazie cu care este analizat şi modul de întocmire a documentelor care privesc administrarea serviciilor individuale de asistenţă şi gestionare a medicamentelor şi materialelor. Trebuie să mai menţionăm că zilnic au loc întalniri ale echipei pentru discutarea problemelor care survin de la o zi la alta în legătură cu starea beneficiarilor şi cu capacitatea noastră de intervenţie.

  Accesare servicii Birou de Informare şi Consiliere


      Potenţialii beneficiari pot să acceseze acest serviciu pe baza unui apel personal, direct sau prin intermediar. Aceştia vor fi luaţi în evidenţa serviciului (date de identificare, probleme, obiectul de informare şi/sau consiliere). În baza solicitării se va face analiza de către echipa multidisciplinară, iar consilierul de specialitate va proceda la informarea şi/sau consilierea în problema propusă.


      Fiecare CONSILIER va face toate demersurile posibile de soluţionare a CERERII după care va finaliza activitatea în baza unui RAPORT final ce va fi adus la cunostinţa întregii echipe. Pe durata procesului de informare şi/sau consiliere va apela la toate resursele disponibile atât în interiorul organizaţiei cât şi în afara ei. În cazul în care se ajunge în incapacitatea soluţionării problemelor solicitate se va face apel sau se va indica BENEFICIARULUI să apeleze la o altă organizaţie care are competenţa de a soluţiona problema.